Główne motywatory do treningu i demotywatory

Znalezienie odpowiedniej motywacji wewnętrznej do uprawiania danej dyscypliny sportu jest zdecydowanie trudniejszym zadaniem i niejednokrotnie wymaga pomocy z zewnątrz. Trenerzy personalni, psychologowie i coache życiowi – specjalizują się właśnie w umiejętnym zaszczepianiu w człowieku przekonania do pewnych odruchów i zachowań. Umiejętność zmotywowania się chociażby poprzez zwizualizowanie sobie korzyści wynikających z konkretnego postępowania, może zostać skutecznie wypracowana nawet u tego człowieka, który na co dzień nie przejawia takich predyspozycji. Najważniejszym motywatorem dla niektórych ludzi pozostaje zdrowie – to grupa racjonalnie myślących i często już nieco starszych ludzi, którzy rozumieją sens straconego czasu i potrzebę szybkiego doprowadzenia się do kondycji. Dla innych motywacją numer jeden pozostaje potrzeba zachowania młodego i atrakcyjnego ciała na jak najdłużej i wszystkie ich działania podporządkowane są celowi, jakim jest utrzymanie swojej wymarzonej sylwetki.