Chrystus jest pośród nas

Damian._The_Ancient_of_Days

Zatem chrześcijanie znoszą cierpienia i myślą sobie: «Gdzie jest Jezus? Co On teraz robi? Co myśli o nas?» To właśnie w tym miejscu zaczyna się proroctwo. Dowiadujemy się, gdzie dokładnie jest Jezus i co robi, w tej cudownej wizji «podobnego do Syna Człowieczego». Pierwszą rzeczą jaką widzi Jan to siedem złotych świeczników i wyjaśnia to dla nas w wersecie 20. Mówi: «Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej dłoni i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd to aniołowie siedmiu Kościołów, a świeczniki to siedem Kościołów.» A więc pierwszą rzeczą, jaką Jan widzi w tych świecznikach to Kościoły i zwróćcie uwagę, że Jezus jest wśród, pośrodku tych świeczników. Wiecie dobrze, że w Kościele pozdrawiamy się nawzajem nieustannie tymi słowy: «Chrystus jest pośród nas» i wy odpowiadacie «I jest, i będzie». To nie jest tylko przyjazne pozdrowienie, bracia i siostry. To, co widzicie w wersetach 12-13 to rzeczywistość, że Chrystus nie może zostać oddzielony od swego Kościoła. To jest stwierdzenie chrystologiczne. Kiedy kapłan obraca się od ołtarza do was i mówi: «Chrystus jest pośród nas» i odpowiadacie «I jest, i będzie», to potwierdzacie, że ta wizja jest prawdą. Że gdy jesteście w cerkwi, Chrystus też tam jest. Jest dosłownie pośród świeczników, nie jest odłączony od swego ludu, jest Głową Ciała i nie jest odciętą Głową latającą w powietrzu, odłączoną od chrześcijan. Nie – jest jednym z nami, gdzie my jesteśmy, i On jest, a gdzie On jest, tam i my jesteśmy. Czerpcie radość z tego pozdrowienia: «Chrystus jest pośród nas» z większym zrozumieniem, rozpoznajcie, co mówicie. To niewiarygodna chrystologiczna i eklezjologiczna afirmacja odnośnie do naszego życia.
o. Josiah Trenham (wykład o Księdze Apokalipsy)

Dodaj komentarz